The Garland of 108 Names Sri Sri Lokenath Brahmachari

This image has an empty alt attribute; its file name is Babalokenathny7-01-665x1024.jpgThis image has an empty alt attribute; its file name is Babalokenathny8-01-980x1024.jpg
Baba Lokenath Brahmachari

The Garland of 108 Names Sri Sri Lokenath Brahmachari, the Great Sage of Baradi

The Name and the Form of the Divine are one and the same. The Name is the Sound Form of God. Repetition of the Name of the Lord or the Guru or Master has always been considered by all religious traditions of the world as the only way to reach God. There are spiritual seekers and Masters who continually mumble the Divine Name and you can see the movement of their lips while their hearts chant the Divine Name incessantly. Come and Chant the Divine Name of Baba Lokenath with Bhav or positive emotion and make it a regular practice before you go to sleep or at any time you feel you can drown yourself in the Nectar of Divine Name.

শ্রীশ্রীলোকনাথ বাবার অষ্টোত্তর শতনামঃ-
১) লোকনাথ নাম মর্তে করিলে ধারণ।
২) মহেশ্বর তব নাম যোগীর সকাশ।
৩) রাজেশ্বর এক নাম জানে যে সকলে।
৪) সর্বদেবদেবী তোমা কহিল বিজয়।
৫) বৈদ্যনাথ নামে রও রোগীর সকাশে।
৬) সু²দেহী তোমার নাম জানে শিষ্যগণ।
৭) অগ্নিরূপে চন্দ্রনাথে বিজয়ে রক্ষিলে।
৮) সর্বভূতেশ্বর তুমি প্রমাণ করিলে।
৯) বারদীর বাবা নাম তব বারদীতে।
১০) সূ²দর্শী এক নাম জানে আদালতে।
১১) রাম নাম ধরি তুমি ছিলে অযোধ্যাতে।
১২) গদাধর এক নাম করিলে ধারণ।
১৩) অন্তর্য্যামী নাম তব ভক্তগণ বলে।
১৪) মেরুজয়ী তুমি হও মেরুজয় করি।
১৫) প্রাণায়ম নামে থাক যোগীর অন্তরে।
১৬) কামেশ্বর নামে তুমি কামাখ্যাতে রও।
১৭) ব্রহ্মা এক নাম তব প্রচার করিলে।
১৮) জলেশ্বর নাম মেঘনা নদীতে দেখালে।
১৯) মহাগুরু এক নাম ভক্তগণ পাশে।
২০) প্রকৃতির কর্তা তুমি করিলে প্রমাণ।
২১) বিহিত বিধান কর ঈশ্বর রূপেতে।
২২) ঘোষাল কুলমণি কুচুয়ার গ্রামে।
২৩) নরেশ নামেতে তুমি জগতে বিখ্যাত।
২৪) কল্পতরু নাম তব দীনহীন পাশে।
২৫) নীলকন্ঠ নামে তুমি খ্যাত ত্রিভূবন।
২৬) যোগেশ্বর রুপে তোমার বিভূতি প্রকাশ।
২৭) জ্যোর্তিময় নাম তব সকলেই বলে।
২৮) নবগ্রহ নিয়ন্ত্রক জ্যোতিষীরা কয়।
২৯) দুঃখত্রাতা নাম হয় দুঃখীগণ পাশে।
৩০) আর এক নাম হয় সঙ্কট মোচন।
৩১) ভক্তি বৎসল হয়ে ডেঙ্গুরে উদ্ধারিলে।
৩২) দয়াল নামেতে ব্যাঘ্র সন্তানে রক্ষিলে।
৩৩) জগন্নাথ নাম তব শ্রীক্ষেত্রে পুরীতে।
৩৪) থ্রিকালজ্ঞ নাম তব বিদিত জগতে।
৩৫) কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হও দ্বাপরেতে।
৩৬) শ্রীগৌরাঙ্গ নাম কর অঙ্গেতে ধারণ।
৩৭) সদা যোগরুঢ় নাম যোগীগণ বলে।
৩৮) ফাঁসীর আসামী বলে প্রাণ রক্ষাকারী।
৩৯) বাবা নাম ধরে তোমা যত ভক্তবরে।
৪০) ইচ্ছাময় নামে ভক্তের বাসনা পুরাও।
৪১) গায়ত্রী উচ্চারি দ্বিজের কলহ মিটালে।
৪২) রক্ষার্কতা নামে সবার প্রাণ বাঁচাইলে।
৪৩) দিবাকর নাম তুমি লও মহাকাশে।
৪৪) জগৎসর্বস্ব বাবা হয় তব নাম।
৪৫) ভূপতি নামে তুমি আচ সর্ব্ব ভূপেতে।
৪৬) বারদীর ব্রহ্মচারী খ্যাত বারদীতে।
৪৭) জাতিস্মর তব নাম সর্ব্বত্র বিদত।
৪৮) হৃদয়েশ নামে তোমা ডাকে বঙ্গদেশে।
৪৯) জ্ঞান চক্ষুদাতা নাম নরিশা রাখিল।
৫০) মহাতেজোময় প্রভু সূর্যের সমান।
৫১) সন্দেহনাশক তুমি সকলেই বলে।
৫২) সৃষ্টিকর্তা-রূপে সৃষ্টি করিয়া সৃজন।
৫৩) দাহক নামেতে পাপ দগ্ধ কর তমি।
৫৪) সবার সাক্ষতে তবু তুমি অগোচর।
৫৫) শ্রীস্বয়ম্ভুলিঙ্গ নাম তব সহ¯্রারে।
৫৬) মহাবিষ্ণু স্বাধিষ্ঠাণে ত্রিলোক পালক।
৫৭) অনাহত চক্রের তুমি সমাধি ঈশ্বর।
৫৮) শিবনামে আজ্ঞাচক্রে তোমার প্রকাশ।
৫৯) দিব্যজ্ঞানময় তুমি শিষ্যগণ বলে।
৬০) সত্যনারায়ণ বলি পুজে গৃহীগণ।
৬১) ব্রহ্মাণী রূপেতে তব ব্রহ্মলোকে স্থিতি।
৬২) শুভঙ্কর এক নাম সর্ভ শুভকারী।
৬৩) অকুলের কুলদাতা তব নাম হয়।
৬৪) ভায়োলের রাজা কহে বিঘœনাশ কারী।
৬৫) বিশ্বকর্মা নামে তুমি কর্মযোগ সার।
৬৬) কমলা রাখিল নাম প্রাণের কুমার।
৬৭) মহা মহীরুহ তুমি অরণ্য মাঝারে।
৬৮) পরিত্রাতা নাম ডাকে যত ভক্তগণ।
৬৯) শ্রীগোপাল হয় নাম গোয়ালিনী স্থানে।
৭০) ব্রিটিশ রমণী বলে রোগ চিকিৎসক।
৭১) দীননাথ নাম এক করেছ ধারণ।
৭২) পরম তান্ত্রিক তুমি তান্ত্রিকের ঠাঁই।
৭৩) শিবকল্প নামে তোমা ডাকে শৈবগণে।
৭৪) অজ্ঞান তিমিরহারী শিষ্যরা বলিল।
৭৫) মহাপরীক্ষক নাম করিল প্রমাণ।
৭৬) বহুরূপ এক নাম জানিল সকলে।
৭৭) পালকরূপেতে সবে করিছ পালন।
৭৮) দুঃখনাশী নামে তোমা চরণে প্রনমি।
৭৯) সর্বজ্ঞ নামেতে খ্যাত বিশ্ব চরাচর।
৮০) কুÐলিনী শক্তিরূপে রহ গুহ্যদ্বারে।
৮১) মনিপুরে সর্বতাপ বিনাশকারক।
৮২) কন্ঠদেশে সুর¯্রষ্টা নাম শুভকর।
৮৩) সহ¯্রারে বিন্দুরূপে তোমার নিবাস।
৮৪) অনন্ত নামেতে তুমি রয়েছ পাতালে।
৮৫) কমলার পতি নামে খ্যাত ত্রিভুবন।
৮৬) উমানাথ নামে তব কৈলাসে বসতি।
৮৭) বিদ্যা-বুদ্ধি দাও বিদ্যাধর নাম ধরি।
৮৮) ভবার্ণবে ত্রাণকর্তা নাম সবে কয়।
৮৯) বৈষ্ণবের মাঝে তুমি শ্রীকৃষ্ণ মুরারী।
৯০) মায়াধীশ নামে ভক্ত ডাকে বারে বার।
৯১) রামনারায়ণ ডাকে ত্রিকুল উদ্ধার।
৯২) মেরুজয়ী তব নাম জানে সর্ব নরে।
৯৩) সর্ববেত্তা এক নাম করহ ধারণ।
৯৪) দুষ্টের দমন নাম ব্রাহ্মণেরা জানে।
৯৫) সর্পদষ্ট ব্যক্তি বলে বিষ চিকিৎসক।
৯৬) আর এক নাম তব ভূভার হরণ।
৯৭) পরম বৈষ্ণব জানে বৈষ্ণব সবাই।
৯৮) সূর্য নাম দেয় তব যত সৌরীগণে।
৯৯) গাণপত্যগণ ভনে গণেশ নামেতে।
১০০) ষড়ৈশ্বর্যরূরপী তুমি ভক্তগণে কয়।
১০১) ছলাময় নাম তোমা শ্রীধর রাখিল।
১০২) দৃষ্টির অতীত তুমি জ্ঞানীগণ কয়।
১০৩) মহাব্যোমচারী নাম জগতে বিরাজে।
১০৪) সর্বধর্ম রূপে আছ সবার মাঝেতে।
১০৫) গৃহকর্তা রূপে আছ সবার মাঝেতে।
১০৬) ত্রিলোক উদ্ধার নাম বারদীতে দিল।
১০৭) স্থবর জঙ্গম তুমি ব্যাপ্ত সমুদয়।
১০৮) মুক্তিদাতা নাম তব সবাকার মাঝে।
Om Sri Lokenathaya Namah                                          
Om Baradi Nathaya Namaha                                         
Om Mrityunjayaya Lokenathaya Namah                     
Om Mrityubhai Abhai pradaya Lokenathaya Namah 
Om Sthiraya Lokenathaya Namah                                  
Om Sthanave Lokenathaya Namaha                            
Om Varadaya Lokenathaya Namaha!                           
Om Sarvatmane Lokenathaya Namaha                       
Om Vishnuvallabhaya Lokenathaya Namaha               
Om Digamvaraya Lokenathaya Namaha                      
Om Shashvataye Lokenathaya Namaha                     
Om Bhagavate Lokenathaya Namaha                           
Om Tapashvine Lokenathaya Namaha                        
Om Bhutabhavanaya Lokenathaya Namaha                
Om Shivapriyaya Lokenathaya Namaha                      
Om Sarvabhutatmane Lokenathaya Namaha                
Om Vishwarupaya Lokenathaya Namaha                   
Om Kalakalaya Lokenathaya Namaha                          
Om Paramatmane Lokenathaya Namaha                     
Om Sahasrakshya Lokenathaya Namaha                    
Om Grahapataye Lokenathaya Namaha                       
Om Lokepalaya Lokenathaya Namaha                         
Om Mahatapase Lokenathaya Namaha                        
Om Ghorotapase Lokenathaya Namaha                   
Om Dinasadhakaya Lokenathaya Namaha               
Om Yogine Lokenathaya Namaha                          
Om Sarvajnaya Lokenathaya Namaha                    
Om Nilakanthaya Lokenathaya Namaha
Om Swayamshresthaya Lokenathaya Namaha          
Om Ganapataye Lokenathaya Namaha                        
Om Paramayaymantraya Lokenathaya Namaha          
Om Kamandaludharaya Lokenathaya Namaha           
Om Deerghaya Lokenathaya Namaha                           
Om Purushottamaya Lokenathaya Namaha                 
Om Krishnaya Lokenathaya Namaha                           
Om Sarvashubhankaraya Lokenathaya Namaha        
Om Bhaktaparadhinaya Lokenathaya Namaha           
Om Sharanagatavatsalaya Lokenathaya Namaha       
Om Premamurthaya Lokenathaya Namaha                  
Om Urdharetase Lokenathaya Namaha                        
Om Kalatitaya Lokenathaya Namaha                           
Om Lokedhatre Lokenathaya Namaha                         
Om Shuddhavigrahaya Lokenathaya Namaha            
Om Jagadgurave Lokenathaya Namaha                       
Om Jagadvyapine Lokenathaya Namaha                      
Om Sarvamangalakaraya Lokenathaya Namaha       
Om Mahesharaya Lokenathaya Namaha                      
Om Kamanashakaya Lokenathaya Namaha                
Om Rudraya Lokenathaya Namaha
Om Yajnaha Lokenathaya Namaha                              
Om Prashantatmane Lokenathaya Namaha                 
Om Ugratejase Lokenathaya Namaha                          
Om Sarvadukkhadahanaya Lokenathaya Namaha     
Om Mahatejase Lokenathaya Namaha                       
Om Siddhaye Lokenathaya Namaha                             
Om Jatadharaya Lokenathaya Namaha                       
Om Guhavasine Lokenathaya Namaha                        
Om Papavimochakaya Lokenathaya Namaha             
Om Karmadhwamsine Lokenathaya Namaha             
Om Sarvatomukhaya Lokenathaya Namaha               
Om Aditaya Lokenathaya Namaha                              
Om Mahadevaya Lokenathaya Namaha                      
Om Sadashivaya Lokenathaya Namaha                        
Om Brahmacharine Lokenathaya Namaha                  
Om Parameshwaraya Lokenathaya Namaha              
Om Tarakaya Lokenathaya Namaha                            
Om Vedatmane Lokenathaya Namaha                          
Om Iswaraya Lokenathaya Namaha                           
Om Trigunatmakaya Lokenathaya Namaha                
Om Pashupataye Lokenathaya Namaha                       
Om Shuddhatmane Lokenathaya Namaha                  
Om Trilokarakshakaya Lokenathaya Namaha            
Om Sarvadevasthutaya Lokenathaya Namaha           
Om Shankaraya Lokenathaya Namaha                       
Om Dakshinamurthaye Lokenathaya Namaha            
Om Mahamayaya Lokenathaya Namaha                    
Om Devadhipataye Lokenathaya Namaha                  
Om Purnapurushottamaya Lokenathaya Namaha
Om Dhanamangaladatre Lokenathaya Namaha         
Om Dayasaraya Lokenathaya Namaha
Om Shivaya Lokenathaya Namaha
Om Vishnave Lokenathaya Namaha
Om Adipurushaya Lokenathaya Namaha 
Om Paramapurushaya Lokenathaya Namaha
Om Satchidanandavigrahaya Lokenathaya Namaha 
Om Sarvabhutanamnilayaya Lokenathaya Namaha 
Om Jitendriyaya Lokenathaya Namaha
Om Sanatanaya Lokenathaya Namaha
Om Amritaya Lokenathaya Namaha
Om Vyaktaavyaktaya Lokenathaya Namaha
Om Gangadharaya Lokenathaya Namaha
Om Sarvadevamayaya Lokenathaya Namaha
Om Gurave Lokenathaya Namaha
Om Anantarupaya Lokenathaya Namaha
Om Jagannathaya Lokenathaya Namaha
Om Shatrughne Lokenathaya Namaha
Om Brahmalokaya Lokenathaya Namaha
Om Padmanabhaya Lokenathaya Namaha
Om Narayanana Lokenathaya Namaha
Om Dayanidhaye Lokenathaya Namaha
Om Antaryamine Lokenathaya Namaha
Om Parbrahmane Lokenathaya Namaha 
Om Pavitraya Lokenathaya Namaha 
Om Satyabrataya Lokenathaya Namaha
Om Sarvalochanaya Lokenathaya Namaha
Om Sahasravahave Lokenathaya Namaha
Om Vasudevaya Lokenathaya Namaha
Om Bhakatanamparamayaigataye Lokenathaya Namaha
Om Sahasravahave Lokenathaya Namaha 
Om Vasudevaya Lokenathaya Namaha 
Om Bhakatanamparamayaigataye Lokenathaya
Namaha
 

অষ্টোত্তর শতনাম সমাপন হল। জয় বাবা লোকনাথ সবে মিলি বল। এই নাম শুদ্ধ মনে ভজে যেই জন। বাবার অসীম দয়া লভে সেই জণ। অষ্ঠোত্তর শতনাম মহাপুণ্যময়। শ্রবণে পঠনে সর্ব পাপ দুরে যায়। অষ্টোত্তর শতনাম যেবা রাখে ঘরে। রোগ শোক গৃহ হতে সব যায় দূরে। সর্বভয় ব্যাঘ্রভয় আর চৌর্যভয়। ভূত-প্রেতাদির সর্বভয় দূর হয়। অপুত্রের পুত্র হয় নির্ধনের ধন। সধা বশে থাকে তার আত্মীয় পরিজন। পাপ-তাপ মুক্ত হবে যদি নামে মাতে। সুখৈশ্বর্য বাড়ে তার বাবার কৃপাতে। রণে বনে জলে স্থলে যেখানেই থাক। জয় বাবা লোকনাথ বলি তারে ডাক। অবশ্যই বাবা তোমারে করিবে রক্ষণ। ইহাতে সন্দেহ নাই জেনো সর্বজন। জয় বাবা লোকনাথ জগতের পতি। চরণ শরণ ধ্যনে রহে যেন মতি।

Leave a Reply